РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ, ДОЗВІЛЬНОЇ 

ТА ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОТРИМАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ

ПОВНИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ З ЕКОЛОГІЇ

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

- Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;


- Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин


- Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів


- Розробка паспорта установок очистки газу (ГОУ)- Організація здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД)

- Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД)


- Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД)


- Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)


- Післяпроектний моніторинг
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

- Підготовка та реєстрація декларації про утворення відходів.

- Підготовка звіту з інвентаризації відходів

- Розробка технічних паспортів відходів

- Розробка реєстрових карт об'єктів утворення відходів (ОУВ)

- Розробка реєстрових карт об’єктів обробки та утилізації відходів (ООУВ)

- Складання паспортів місць видалення відходів (МВВ)

- Збір пакету документів для отримання відповідного повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів

- Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами

ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

- Отримання Дозволу на спеціальне водокористування

- Розробка індивідуальних поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції

- Розроблення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

- Розробка проекту гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

- Організація складання паспортів артезіанських свердловин

- Отримання ліцензії на право провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення

ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ

- Проведення екологічного аудит підприємства

- Екологічний супровід підприємств (консалтинг, аутсорсинг);

- Розробка документів, якими обґрунтовується організація
санітарно-захисної зони

- Розробка робочих технологічних карт (РТК) і тимчасових технологічних інструкцій перевантаження (ТТІП)

- Збір пакету документів для отримання Ліцензії на будівництва об'єктів IV і V категорій складності.

- Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень


ОХОРОНА ПРАЦІ


- Проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки;
- Декларування безпеки ОПН;
- Аудит і супровід підприємств в сфері охорони праці та пожежної безпеки;
- Проведення атестації робочих місць.Викиди парникових газів:

система моніторингу, звітності та верифікації

Промислові підприємства, які підпадають під
дію системи МЗВ, повинні зробити наступні дії:

1. Визначити установки

які здійснюють викиди парникових газів та зареєструвати їх у єдиному
реєстрі

2. Розробити План моніторингу

до початку звітного періоду та затвердити його в уповноваженому органі

3. Збирати та обробляти дані

Протягом звітного
періоду  щодо викидів парникових газів

4. Розробити Звіт оператора

про викиди парникових газів після закінчення звітного періоду на основі даних моніторингу 

5. Провести Верифікацію Звіту 

оператора акредитованою юридичною особою. За результатами Верифікації надається Верифікаційний звіт.

6. Подати Звіт оператора

визнаний за результатами верифікації задовільним, до уповноваженого органу до 31 березня року, наступного за звітним, разом з Верифікаційним звітом та заявою.

З 1 січня 2021 впроваджується нова система регулювання викидів парникових газів (система МЗВ)
-  згідно Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПІДПРИЄМСТВУ

Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

- Що таке парникові гази, установки та джерело викидів парникових газів?

- Які види діяльності підпадають під моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів?

- Хто є оператор та верифікатор?

- Що таке План моніторингу, Звіт оператора та Верифікаційний Звіт?

НАДАМО КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД З ПИТАНЬ СИСТЕМИ МЗВ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ:

- визначення переліку та реєстрація установок, які здійснюють викиди ПГ


- розробка, затвердження плану та проведення моніторингу викидів ПГ


- розробка та подання на верифікацію звітів моніторингу викидів ПГ

ПРОФЕСІОНАЛИ СВОЄЇ СПРАВИ

ШВИДКЕ ТА ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нашому клієнту достатньо озвучити завдання, і ми відразу приступимо до роботи. Досвідчені кваліфіковані фахівці розроблять проект будь-якої складності в найкоротші терміни.

ІНДИВІДУАЬНІЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА

Маючи великий досвід співпраці з підприємствами різних сфер діяльності, ми здійснюємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, щоб досягти максимального результату.

ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННОМУ

ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ

Документація, що розробляється нами, завжди відповідає нормам чинного екологічного законодавства України.

ПОВНИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ "ПІД КЛЮЧ"

Ми надаємо всі послуги «під ключ», що дозволяє нашому клієнту бути впевненим в повній відповідності результату договірним умовам.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ЗАМОВЛЕННЯ

Ви залишаєте заявку на сайті і приймаєте дзвінок від нашого менеджера

ДОГОВІР

Обговорюємо важливі моменти і укладаємо договір

ПРОЕКТ

Виконання робіт під ключ

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

D.ТЄК

Порт Усть-Дунайск

TENNET

Лермонтовский санаторий

RISOIL S.A.

Puratos

Рибний порт

METRO

TRITON

Одеська ТЕЦ

СОМиК

ТЦ Среднефонтанский

Одеські Дріжджі

Ізмаільський морський торгівельний порт

SINTEZ OIL

eskaro

Господарочка

Обойная фабрика

ЧАО «Одесский машиностроительный завод»

Ильичевский топливный терминал

важливо!

Недотримання природоохоронного законодавства України
тягне за собою серйозні штрафні санкції, аж до припинення
діяльності підприємства.

Наші контакти

Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 90